.

Moving Averages

Et “Simpel Glidende Gennemsnit” (SMA) bruger en gennemsnit af priser beregnet over en specificeret tidsperiode, hvor den samlede slutkurs af en værdipapir bliver adderet og divideret med det angivne antal tidsperioder.

Baggrund:

For eksempel, en 20-periode SMA bruger de seneste 20 lukninger fra hver prisstang, adderer dem sammen og dividerer med 20 for at bestemme den gennemsnitlige pris over den tidsperiode. Dette gennemsnit er derefter plotted på tværs af diagrammet ved hjælp af de sidste 20 perioder fra hvert tidspunkt. Bemærk, at kortere tidsperioder giver hurtigere indikationer til ændringer i prisen, mens længere tidsperioder er langsommere til at vise mere nylige prisudsving.

Praktisk brug:

Typisk opstår de bedste Moving Average signaler, når prisen og volumen af diagrammet, der bliver analyseret, allerede har opbygget et bullish eller bearish mønster. Brug af Moving Averages som yderligere bekræftelse af det, der allerede er “læst” i diagrammet, kan være et kraftfuldt supplement til vurderingsværktøjerne, der anvendes af en teknisk analytiker.