.

Genmab tilføjelse til analyse 4-11-2023

Dette udgør en supplement til teknisk analysen fra den 4. november.

Niveau 2098 skal holde på ugebasis og vi skal have et brud af 2261 for at påbegynde en opadgående bevægelse mod området omkring 2435 . Dette kan udløse en kamp mellem købere og sælgere. Aktien befinder sig fortsat i en nedadgående trend, og der er ingen tegn på købsindikationer.

For at ændre trenden er det nødvendigt med en lukkekurs omkring 2700. Skulle aktien lukke under området på 2000, er der teknisk set risiko for, at den nærmer sig området omkring 1400.

mere her

Afsluttende Bemærkninger:

  • Aktiemarkeder er komplekse, og der er altid en vis grad af usikkerhed. Markedet kan reagere uforudsigeligt på forskellige faktorer. Brug din egen vurdering og evaluer situationen omhyggeligt, før du træffer investeringsbeslutninger. Hold dig også opdateret med de seneste nyheder og prisbevægelser for Genmab.
  • Dette er værken købs eller salgs anbefaling.
  • For at afbryde den nedadgående trend (lang) skal Genmab stige til 2715.
  • Et muligt scenarie er, at aktien stiger tilbage mod de 2400 og derefter falder mod de 1850 alternativt luk over 2500 for at forsætte stigende trend (kort) . Husk, at aktiemarkedet sjældent bevæger sig i en lige linje.
  • God investeringslyst