.

Symmetrical Triangle

Et Symmetrisk Trekant “Symmetrical Triangle” -gennembrudsmønster er et særligt mønster på en aktiegraf, hvor der dannes en trekant ved hjælp af to trendlinjer, der mødes i en spids. Trendlinjerne forbinder en række lavpunkter, der stiger i værdi, og en række højdepunkter, der falder i værdi. Prisudviklingen holdes inden for trekanten, og når prisen bryder ud over den øverste trendlinje, kan det give en købsmulighed.

Mønsteret kan bryde ud i begge retninger, men når det opstår i en opadgående trend, er der større sandsynlighed for et opadgående gennembrud. Det skyldes, at markedet er positivt stemt og har opbygget en stærk støtte på grafen.

Tekniske analytikere bruger Symmetrisk Trekant-gennembrudsmønstre til at forudsige, om prisen vil stige eller falde. De ser også på andre signaler på grafen for at øge sandsynligheden for en stigning i prisen.