.

TA for Genmab Opdate 16. dec. 2023

Teknisk analyse for Genmab Opdateret den 16. december 2023

Dagens Kurs: 2097

Langsigtet Målzone:

 • Målområde: 2000-1864 = Opfyldt
 • Målområde: 2260-2290 = Opfyldt
 • Mulig tilbagevenden til området omkring 2050 = Stort set opfyldt. Hvis dette sker, bliver nyt målområde: 1835.

Kortsigtet Støttezone:

 • Støttezone: 2070
 • Aktuel Kurs: 2097
 • Ingen lang- eller kortvarige købssignaler er til stede.

Analyse:

 • Optimistisk Scenario (Langsigtet):
 • Hvis aktien fortsætter med at holde sig inden for målområdet (2080-2260) og undgår at falde under 2065-området, kan det indikere en positiv udsigt på kort sigt.Over (2290) mulig stigning til 2477 området.
 • Kortsigtet Scenario:
 • På kort sigt er vi midt imellem Q3 og Årsregnskab 2023 (60 dage). Der er ingen aktuelle købssignaler, hvilket kun indikerer en mulig kortvarig stigning. Det er dog vigtigt at huske, at kortsigtede bevægelser kan variere, og det kræver løbende opmærksomhed.
 • Brud på 2050-1950 niveau:
 • Hvis aktien falder under dette niveau, signalerer det et brud på støtten, hvilket kan indikere øget usikkerhed omkring aktiens præstation.
 • Pessimistisk Scenario (Langsigtet):
 • Hvis aktien kommer og holder sig under området (2050) og ikke kan lukke over dette, er (1862-området) i spil. Dette ses dog som et stærkt støtteområde. Hvis dette ikke holder, er næste område (1650 derefter 1400).

Afsluttende Bemærkninger:

Aktiemarkeder er komplekse og indebærer altid en vis grad af usikkerhed. Markedet kan reagere uforudsigeligt på forskellige faktorer. Brug din egen vurdering og evaluer situationen omhyggeligt, før du træffer investeringsbeslutninger. Hold dig også opdateret med de seneste nyheder og prisbevægelser for Genmab. Dette er hverken en købs- eller salgsanbefaling.

For at afbryde den nedadgående trend (lang):

Genmab skal stige til 2715.

Et muligt scenarie er, at aktien stiger tilbage mod de 2275 og derefter falder mod de 1850, alternativt lukke over 2300(derefter 2500) for at fortsætte den stigende trend (kort). Husk, at aktiemarkedet sjældent bevæger sig i en lige linje.

God investeringslyst!

OMX25 til sammenligning