.

TA på Tesla-aktien juni24

Her er en teknisk analyse af Tesla (TSLA) aktien

på uge-, måned- og årsbasis baseret på de nyeste tilgængelige data:


 • TA-analyse 18/06-24
 • Mulige niveauer (intresse områder) og potentielle udfald

Langsigtet Målzone:

 • Målområde: 350-(500) (andet halv år 2025/2026)
 • Mulig tilbagevenden til området omkring 140 er blevet mindre sandsynligt men…

Kortsigtet Støttezone:

 • Støttezone: 170
 • Aktuel Kurs: 184,8
 • korte købssignaler er til stede.(18/6-24) Ingen lange

Mulige Udviklingsscenarier:

 1. Optimistisk Scenario (Langsigtet):
  • Hvis aktien fortsætter med at holde sig inden for området (175-190) og undgår at falde under 168-området, kan det indikere en positiv udsigt.
 2. Kortsigtet Scenario:
  • På kort sigt bevæger aktien sig mod en støtte/modstandzonen (225-240), hvilket kan give en vis stabilitet. Der er aktuelle købssignaler (kort), hvilket kunne indikerer en mulig stigning(220-230). Det er dog vigtigt at huske, at kortsigtede bevægelser kan variere, og det kræver løbende opmærksomhed.
 3. Brud på 225-230 niveau:
  • Hvis aktien bryder over dette niveau, vil det signalere et brud på modstanden, hvilket kan indikere øget teknisk interesse omkring aktiens præstation.
 4. Pessimistisk Scenario (Langsigtet):
  • Hvis aktien fortsat holder sig i målområdet (170-185) og ikke kan lukke over dette, er 155/143 ja måske endda 112-området stadig i spil.

Afsluttende Bemærkninger:

 • Dag/Uge:
 • Bullish signaler observeres på kort sigt med glidende gennemsnit,
 • der indikerer positivt potentiale .
 • Måned:
 • Blandede signaler med neutrale indikatorer og svagt bullish momentum.
 • År:
 • Langsigtet udsigt forbliver bearish med vigtige glidende gennemsnit og indikatorer, der antyder nedadgående pres.
 • For at afbryde den nedadgående trend skal Tesla stige til 225 området.
 • Et muligt scenarie er, at aktien stiger tilbage mod de 225 for derefter at falde mod de 200 (som vil være bullish) for der efter at tage fart mod 300 området.
 • Aktiemarkeder er komplekse, og der er altid en vis grad af usikkerhed. Markedet kan reagere uforudsigeligt på forskellige faktorer.
 • Denne analyse er et øjebliksbillede brug derfor din egen vurdering og evaluer situationen omhyggeligt, før du træffer investeringsbeslutninger.
 • Hold dig også opdateret med de seneste nyheder og prisbevægelser for Tesla.
 • Sæt dine stop så du har kapital til at handle i morgen også 🙂
 • Se på det genrele marked da det kan give et hint om hvad vej det skal på kortsigt.
 • Husk, at aktiemarkedet sjældent bevæger sig i en lige linje.
 • God investeringslyst.

Bonus Graf dette kunne være et senarie hvis udrulningen af teslas planer lykkes

( eller skal vi sige vi ses om 5 års graf 🙂 )

Afslutning

For investorer og tradere anbefales det at nøje overvåge nøgle støtte- og modstandsniveauer, samt at være opmærksom på volumensignaler og fundamentale nyheder, der kan påvirke aktiens retning.

En adaptiv strategi baseret på de nuværende markedsforhold og bekræftelse af breakout- eller breakdown-signaler vil være afgørende for at træffe informerede beslutninger.

Investorer bør overveje både tekniske signaler og fundamentale nyheder, før de træffer beslutninger.

Denne tekniske analyse er udarbejdet med det formål at levere en objektiv og upartisk vurdering af Tesla-aktien baseret på tekniske analyseværktøjer.

Analysen er kun beregnet til informationsformål og bør ikke betragtes som en investeringsrådgivning, anbefaling eller opfordring til at købe eller sælge nogen finansielle instrumenter.

 1. Risiko: Investering i aktier indebærer risiko, og det er muligt at tabe hele eller dele af sin investering. Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater.
 2. Ingen garanti: Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne i denne analyse, gives der ingen garanti for, at de er fuldstændige eller korrekte. Markedsforhold kan ændre sig hurtigt, og analyserne kan blive forældede.
 3. Individuel vurdering: Investorer bør foretage deres egen forskning og vurdering, herunder overveje deres risikoprofil og finansielle situation, før de træffer nogen investeringsbeslutninger.
 4. Ingen ansvar: Analysen udgør ikke nogen form for løfte eller sikkerhed for opnåelse af nogen resultater, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af oplysningerne heri.
 5. Rådfør dig med professionelle: Det anbefales at konsultere en finansiel rådgiver eller anden professionel, før du træffer investeringsbeslutninger baseret på denne analyse.

————————————————————————————————

God investeringslyst!