.

TA-analyse Tesla-aktie 18/06-24

Mulige niveauer (interesseområder) og potentielle udfald

Langsigtet Målzone:
Målområde: 350-(500) (andet halvår 2025/2026). Mulig tilbagevenden til området omkring 140 er mindre sandsynligt men stadig muligt.

Kortsigtet Støttezone:
Støttezone: 170. Aktuel Kurs: 184,8. Korte købssignaler er til stede (18/6-24). Ingen lange.

Mulige Udviklingsscenarier:

  • Optimistisk Scenario (Langsigtet): Aktien holder sig mellem 175-190 og undgår at lukke under 168.
  • Kortsigtet Scenario: Aktien bevæger sig mod støtte/modstandszonen 225-240 med aktuelle købssignaler.
  • Brud på 225-230 niveau: Signal om brud på modstanden, øget teknisk interesse.
  • Pessimistisk Scenario (Langsigtet): Hvis aktien forbliver i 170-185 og ikke bryder over, er niveauer som 155/143 eller endda 112 stadig mulige.

Denne analyse er baseret på tekniske indikatorer og bør suppleres med egen vurdering før investeringsbeslutninger.

God fornøjelse