.

TA Genmab 16-12-2023

Langsigtet set teknisk kan Genmabs kurs ligge 1864 og/eller 2450, luk under 2050 øger at der er en chance for, at det nye målområde kan være omkring 1835.

På kort sigt er støtteniveauerne omkring 2000, da der er AVWAP .der er ingen aktuelle tegn på anbefalinger til køb i modellen.

Hvis vi ser optimistisk på det langsigtede scenarie, antyder det, at hvis aktien forbliver over 2050 område og undgår at falde under dette niveau, så kan der være positive udsigter.

Det kortsigtede billede peger på en potentiel midlertidig stigning, men husk, kortsigtede bevægelser kræver løbende opmærksomhed og tilsyn.

Hvis kursen falder under niveauet mellem 2050-1950, kan det være et tegn på øget usikkerhed omkring aktiens performance.

Mere